Cím: 2463 Tordas,
Csillagfürt lakókert 35.
adószám: 65801637-1-51
telefon: +36-30/219-1089
e-mail: info@tomterv.hu

Energetikai szakreferens

ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁS
Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló A 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát,
  • 100 000 m3 földgázt vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése a gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.
Figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
A műszaki berendezések, technológiai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja, azokat rögzíti, jogszabályokban meghatározott esetekben és időszakonként jelentést készít.
Részt vesz a vállalkozás alkalmazottainak energiahatékonysági szemlélete kialakításában.
Az energetikai szakreferens alkalmazásának célja, hogy az átlagosnál több energiát felhasználó gazdálkodó szervezetek napi döntéseiknél és fejlesztési terveikben folyamatosan vegyék figyelembe az energiahatékonyságot és az energiatakarékosságot és a hatékony működést energetikus szakember segítse elő.

TÁJÉKOZTATÓ KÉRÉSE:
TELEFONON: 06-30-219-1089
e-mail: energetikat@gmail.com